W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: LX/379/23
uchwała nr LX/379/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/378/23
uchwała nr LX/378/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/377/23
uchwała nr LIX/377/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/376/23
uchwała nr LIX/376/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/375/23
uchwała nr LIX/375/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/374/23
uchwała nr LIX/374/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/373/23
uchwała nr LIX/373/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/372/23
uchwała nr LVIII/372/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-202
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/371/23
uchwała nr LVIII/371/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/370/23
uchwała nr LVIII/370/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/369/23
uchwała nr LVIII/369/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca, w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój, Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/368/23
uchwała nr LVIII/368/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/367/23
uchwała nr LVIII/367/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/366/23
uchwała nr LVIII/366/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/365/23
uchwała nr LVII/365/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/364/23
uchwała nr LVII/364/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/363/23
uchwała nr LVI/363/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2022 rok.
uchwała nr: LVI/362/23
uchwała nr LVI/362/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2022 rok.
uchwała nr: LVI/361/23
uchwała nr LVI/361/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój wotum zaufania
uchwała nr: LVI/360/23
uchwała nr LVI/360/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomości
uchwała nr: LVI/359/23
uchwała nr LVI/359/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3986
uchwała nr: LVI/358/23
uchwała nr LVI/358/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości
uchwała nr: LVI/357/23
uchwała nr LVI/357/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jedlina-Zdrój
uchwała nr: LVI/356/23
uchwała nr LVI/356/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 4029
uchwała nr: LVI/354/23
uchwała nr LVI/354/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój