W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: LI/321/23
uchwała nr LI/321/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/320/23
uchwała nr LI/320/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/319/23
uchwała nr LI/319/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/318/23
uchwała nr LI/318/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/317/23
uchwała nr LI/317/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/316/23
uchwała nr LI/316/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
zmieniająca uchwałę nr III/15/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/315/23
uchwała nr LI/315/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Jedlina-Zdrój na okoliczność realizacji programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/314/23
uchwała nr LI/314/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/313/23
uchwała nr LI/313/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/312/22
uchwała nr L/312/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/311/22
uchwała nr L/311/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/310/22
uchwała nr L/310/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr V/28/15 Rady Miasta Jedllina-Zdrój z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/309/22
uchwała nr L/309/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/308/22
uchwała nr L/308/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr Uchwały Nr XLVII/288/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/307/22
uchwała nr L/307/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/306/22
uchwała nr L/306/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/305/22
uchwała nr XLIX/305/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/304/22
uchwała nr XLIX/304/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi .... złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie naruszeń terminu prowadzonego przez organ wykonawczy gminy Jedlina-Zdrój postępowania administracyjnego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/303/22
uchwała nr XLIX/303/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi ... złożonej w trybie art. 227 k.p.a do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na działania Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/302/22
uchwała nr XLIX/302/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi...... złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej celem rozpatrzenia.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/301/22
uchwała nr XLIX/301/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
uchwała nr: XLIX/300/22
uchwała nr XLIX/300/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2023-2033
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/299/22
uchwała nr XLIX/299/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6243
uchwała nr: XLIX/298/22
uchwała nr XLIX/298/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie XXXVII/227/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz ustalenia maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju.
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/227/21,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6242
uchwała nr: XLIX/297/22
uchwała nr XLIX/297/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6241