W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: LIII/336/23
uchwała nr LIII/336/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy jedlina - Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/335/23
uchwała nr LIII/335/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/334/23
uchwała nr LIII/334/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/333/23
uchwała nr LII/333/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/332/23
uchwała nr LII/332/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jedlina-Zdrój w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1757
uchwała nr: LII/331/23
uchwała nr LII/331/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki w sprawie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1756
uchwała nr: LII/330/23
uchwała nr LII/330/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/329/23
uchwała nr LII/329/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/328/23
uchwała nr LI/328/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/327/23
uchwała nr LI/327/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/326/23
uchwała nr LI/326/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/325/23
uchwała nr LI/325/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/324/23
uchwała nr LI/324/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Majątkowych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/323/23
uchwała nr LI/323/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/305/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/322/22
uchwała nr XLIX/322/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w związku z nie wykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/321/23
uchwała nr LI/321/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/320/23
uchwała nr LI/320/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/319/23
uchwała nr LI/319/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/318/23
uchwała nr LI/318/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/317/23
uchwała nr LI/317/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/316/23
uchwała nr LI/316/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
zmieniająca uchwałę nr III/15/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/315/23
uchwała nr LI/315/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Jedlina-Zdrój na okoliczność realizacji programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/314/23
uchwała nr LI/314/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/313/23
uchwała nr LI/313/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/312/22
uchwała nr L/312/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca