W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: XL/253/22
uchwała nr XL/253/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Jedlina-Zdrój w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/252/22
uchwała nr XL/252/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/76/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2015-2032"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/251/22
uchwała nr XL/251/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie nadania nazwy parkom w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/250/22
uchwała nr XL/250/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 - 2026 dla Gminy Jedlina- Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/249/22
uchwała nr XL/249/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców V Etap”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/248/22
uchwała nr XL/248/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2021r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/247/22
uchwała nr XL/247/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/246/22
uchwała nr XXXIX/246/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/245/22
uchwała nr XXXIX/245/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój dla części działki nr 478/6 (obręb Jedlina-Zdrój) oraz działek nr 246 i 247 (obręb Glinica).
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/244/22
uchwała nr XXXIX/244/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla Miasta Jedlina-Zdrój na okoliczność realizacji programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/243/22
uchwała nr XXXIX/243/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2022 r.
uchwała nr: XXXIX/242/22
uchwała nr XXXIX/242/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/241/22
uchwała nr XXXVIII/241/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/240/22
uchwała nr XXXVIII/240/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/239/22
uchwała nr XXXVIII/239/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/238/22
uchwała nr XXXVIII/238/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/237/22
uchwała nr XXXVIII/237/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Majątkowych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/236/22
uchwała nr XXXVIII/236/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.38.2022.FZ z dnia 11.02.22 r. stwierdzające nieważność uchwały
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 718
uchwała nr: XXXVIII/235/21
uchwała nr XXXVIII/235/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XIII/74/19 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
uchyla/traci moc Nr XIII/74/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/234/21
uchwała nr XXXVIII/234/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/233/21
uchwała nr XXXVIII/233/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/232/21
uchwała nr XXXVII/232/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/231/21
uchwała nr XXXVII/231/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/230/21
uchwała nr XXXVII/230/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Lodowiska przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie – Zdroju.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 109
uchwała nr: XXXVII/229/21
uchwała nr XXXVII/229/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca