W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: LIV/346/23
uchwała nr LIV/346/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr: LIV/345/23
uchwała nr LIV/345/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2927
uchwała nr: LIV/344/23
uchwała nr LIV/344/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości
uchwała nr: LIV/343/23
uchwała nr LIV/343/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy przystanku osobowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój
uchwała nr: LIV/342/23
uchwała nr LIV/342/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Lodowiska na kompleksie ACTIVE JEDLINA w Jedlinie-Zdroju
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/230/21,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2926
uchwała nr: LIV/341/23
uchwała nr LIV/341/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2925
uchwała nr: LIV/340/23
uchwała nr LIV/340/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia Programu pn. "Jedlińska Karta Mieszkańca".
uchwała nr: LIV/339/2023
uchwała nr LIV/339/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 2924
uchwała nr: LIV/338/23
uchwała nr LIV/338/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
uchwała nr: LIV/337/23
uchwała nr LIV/337/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój
uchwała nr: LIII/336/23
uchwała nr LIII/336/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy jedlina - Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/335/23
uchwała nr LIII/335/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/334/23
uchwała nr LIII/334/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/333/23
uchwała nr LII/333/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/332/23
uchwała nr LII/332/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jedlina-Zdrój w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1757
uchwała nr: LII/331/23
uchwała nr LII/331/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki w sprawie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1756
uchwała nr: LII/330/23
uchwała nr LII/330/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/329/23
uchwała nr LII/329/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/328/23
uchwała nr LI/328/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/327/23
uchwała nr LI/327/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/326/23
uchwała nr LI/326/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/325/23
uchwała nr LI/325/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/324/23
uchwała nr LI/324/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Majątkowych Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/323/23
uchwała nr LI/323/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/305/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/322/22
uchwała nr XLIX/322/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w związku z nie wykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
status uchwały obowiązująca