W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: LXIII/404/24
uchwała nr LXIII/404/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/403/24
uchwała nr LXIII/403/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniającej uchwałę w sprawie Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/402/24
uchwała nr LXIII/402/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2024 rok.
uchwała nr: LXII/401/23
uchwała nr LXII/401/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie 23 w sprawie zaopiniowania wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o uznanie lasów za ochronne.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/400/23
uchwała nr LXII/400/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie LXI/389/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 r w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Jedlinie-Zdroju.
zmieniająca uchwałę nr LXI/389/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/399/23
uchwała nr LXII/399/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego w Gminie Jedlina-Zdrój ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/398/23
uchwała nr LXII/398/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/397/23
uchwała nr LXII/397/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/396/23
uchwała nr LXI/396/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/395/23
uchwała nr LXI/395/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/394/23
uchwała nr LXI/394/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/393/23
uchwała nr LXI/393/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/392/23
uchwała nr LXI/392/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6878
uchwała nr: LXI/391/23
uchwała nr LXI/391/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiar i zakres oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6751
uchwała nr: LXI/390/23
uchwała nr LXI/390/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6750
uchwała nr: LXI/389/23
uchwała nr LXI/389/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/388/23
uchwała nr LXI/388/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6749
uchwała nr: LXI/387/23
uchwała nr LXI/387/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6748
uchwała nr: LXI/386/23
uchwała nr LXI/386/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6747
uchwała nr: LXI/385/23
uchwała nr LXI/385/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedliny – Zdrój.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/384/23
uchwała nr LXI/384/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/383/23
uchwała nr LX/383/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/382/23
uchwała nr LX/382/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/381/23
uchwała nr LX/381/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy oraz najmu dotyczących tych samych nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/380/23
uchwała nr LX/380/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2024 w mieście Jedlina – Zdrój „Rokiem 300 – lecia Uzdrowiska”.