W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Uchwały Rady Miasta

RSS
uchwała nr: XXXII/190/17
uchwała nr XXXII/190/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z urządzeń siłowni terenowych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/189/17
uchwała nr XXXII/189/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/188/17
uchwała nr XXXII/188/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki bankowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/187/17
uchwała nr XXXII/187/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/185/17
uchwała nr XXXII/185/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/184/2017
uchwała nr XXXII/184/2017
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/183/17
uchwała nr XXXII/183/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/182/17
uchwała nr XXXI/182/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/181/17
uchwała nr XXXI/181/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochodody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój instrumentem płatniczym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/180/17
uchwała nr XXXI/180/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli, prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/179/17
uchwała nr XXXI/179/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/178/17
uchwała nr XXXI/178/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXI/177/17
uchwała nr XXXI/177/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/176/17
uchwała nr XXX/176/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2016 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/175/17
uchwała nr XXX/175/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2016 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/174/17
uchwała nr XXX/174/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli, prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/173/17
uchwała nr XXX/173/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/172/17
uchwała nr XXX/172/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXX/171/17
uchwała nr XXX/171/17
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok
status uchwały obowiązująca