Link do postępowania OEL.271.1.4.2022 na Platformie eZamawiający Gminy Jedlina-ZdrójZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2022.BZP 00079393.01 z 08.03.2022
Zawiadomienia o złożonym odwołaniu i wezwanie do przystąpienia do postępowania
Odwołanie do KIO wraz z załącznikami