Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny)
Opis przedmioru zamówienia materiały budowlane 2021
Formularz cenowy materiały budowlane 2021
Propozycja cenowa dostawa materiałów budowlanych 2021
Umowa - projekt dostawa materiałów budowlanych - 2021