Brak treści artykułu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych, masowych-sypkich, pomocniczych narzędzi i środków ochrony osobistej na potrzeby Gminy Jedlina-Zdrój w 2024 roku”
Formularz cenowy
Projekt umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty