W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy 
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
W ramach wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dokonuje się następujących uzgodnień i udziela następujących zezwoleń:
1.       Uzgodnienia przebiegu przyłączy wodnych, sanitarnych, energetycznych,
2.       Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną,
3.       Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej,
4.       Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celem wykonania robót budowlanych.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Przebudowa lub remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy roboty te objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenie na budowę, również uzgodnienia projektu budowlanego.
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłata pobierana jest także za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (opłata roczna).
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:
1.       Imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
2.       Cel zajęcia pasa drogowego,
3.       Lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
4.       Planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Po wpłynięciu to tutejszego Urzędu wniosku, w oparciu o podane przez wnioskodawcę dane oraz pomiary w terenie, sporządzana jest decyzja. Przekazanie pasa drogowego i odbiór oznakowania oraz odbiór pasa drogowego są wykonywane na podstawie odpowiedniego protokołu.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,
2.     Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenie reklamy – z podaniem jej wymiarów,
3.     Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Opłaty skarbowe
Z opłaty skarbowej zwolnione są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu objęte jest opłatą w kwocie 82 zł.
Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu jest bezpłatne jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.
Uzgodnienia dokonywane w formie postanowień nie są objęte opłatą skarbową.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z KPA i ustawą o drogach publicznych.
Tryb odwoławczy
Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przydatne druki
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczanie na drogach.
5.     Uchwała Nr XV/93/20 Rady Miasta Jedlina-Zdój z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
6.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego