W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Przyjęcie wniosku i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydanie zaświadczenia w przypadku wymagania przez odrębne organy.
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
 • o zawartości do 4,5 alkoholu oraz na piwo,

 • o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

 • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 • wniosek, który zawiera adres punktu sprzedaży (sklepu lub lokalu gastronomicznego) oraz rodzaj alkoholu, o którego sprzedaż ubiega się wnioskodawca,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015 poz. 594 i 1893 oraz 2016r. poz. 65 ),

 • w przypadku wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia, wniosek winien zawierać pozytywną opinię organizatora imprezy z podaniem daty, kiedy impreza będzie się odbywać, czas jej trwania oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych.

Opłaty
 • opłatę za wydanie zezwolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie, wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta - nr konta 501020509512806265885 PKO BP o/Wałbrzych:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym

 • opłaty dla przedsiębiorców, którzy w swoich punktach przekroczyli roczna wartość sprzedaży:

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedanych napojów w roku poprzednim,

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77 000 zł – dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – w wysokości 2,7 % ogólnej zawartości tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Przydatne druki
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu /poza miejscem/ sprzedaży

Podstawowe akty prawne
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Ustawa z z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane