W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi , w tym w szczególności budynków: biurowych ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej , wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,  na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 1. USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU

1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;

2) załączniki:

 1. dokument potwierdzający własność lub władanie  nieruchomości
 2. załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego z zaznaczeniem wejść głównych do budynku oraz z zaznaczeniem wjazdów na nieruchomość, dla którego ma być ustalony numer - kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 3. załącznik graficzny obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy , dla których mają być ustalone numery - kopię ostatecznej decyzji
  o pozwoleniu na budowę lub  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  z załączonym  projektem  zagospodarowania działki lub terenu.
 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym;
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty

1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku opłaty skarbowej nie pobiera się,

2. Od żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego
    pobiera się opłatę skarbową  w wysokości 17 zł,

3. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego
    nieruchomości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł od  pełnej lub zaczętej strony dokumentu.

4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

5. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój lub w kasie Urzędu Miasta.
Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy

Skargę na zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, stosownie do art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2012 r., poz. 270 ze zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do usunięcia naruszenia prawa – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu czynności.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.
Przydatne druki

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego do pobrania w Biurze Obsługi Klienta.
Podstawowe akty prawne

art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520  z późn. zm.).

rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane