Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnychZałączniki:

Zaproszenie OBLIGACJE
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
Uchwała Nr XVIII.115.20 w sprawie emisji obligacji.pdf
Uchwała Nr XIV.91.19 Uchwała Budżetowa na 2020 r.pdf
Uchwała Nr XIV.90.90 w sprawie przyjęcia WPF.pdf
Opinia o planowanej kwocie długu 2020 WPF.PDF
Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu.PDF
Sprawozdania z wykonania budżetu 2018.zip
Sprawozdania z wykonania budżetu 2019.zip
Opinia RIO dot. wykonania budżetu 2018.PDF
Opinia RIO dot. wykonania budżetu 2019.pdf
Informacja o zawartych przez Gminę Jedlina-Zdrój umowach obligacji, pożyczek i kredytów.pdf