Numery telefonów:

Stanowisko Urząd Miasta Jedlina- Zdrój

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Burmistrz Miasta

Leszek Orpel

11

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Romuald Wysocki

14

 

Skarbnik Miasta

Marzena Wróbel

10

 

Sekretarz Miasta

Iwona Kupiec-Darmetko

10

 

Biuro Obsługi Klienta

Anita Turczyk/zastępstwo Michał Gabrysiak

10

748455215

748455216

748455054

748855269

Podinspektor ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej

Karolina Kacprzyk

11

748510951

Inspektor ds. dzierżawy i najmu  nieruchomości gminnych

Marzena Tomasik

14

748455216

Kierownik USC

Dorota Żmudzińska

17

748510957

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Andżelika Sobusiak

12

748510954

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Marta Oniszko-Kielar

29

748510961

Główny Księgowy

Inspektor

Anetta Górnicka

Marta Arendarczyk

 

16

748510956

Podinspektor ds. księgowości podatkowej, egzekucji podatków i opłat lokalnych

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Księgowy

Małgorzata Rak

 

Magdalena Żukowicz

 

Magdalena Gawron

 

22

748855054

Pomoc administracyjna

Inspektor ds. płac i czynszów

Inspektor ds. egzekucji należności gminnych

Monika Żyła

Małgorzata Sroka

Joanna Wiśniewska

18

748510958

KASA Pomoc administracyjna

Monika Sudora

19

748510978

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu oraz ds. obsługi Rady Miasta

Krystyna Szemiel

27

748510977

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Ewa Cichocka

21

748510955

Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz ds. zarządzania kryzysowego i oc

Beata Laskowska

13

748510969

Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Markiewicz- Polonieska

23

748855269

Inspektor ds. kadr i zamówień publicznych

Kamila Sławetna-Gulka

24

748510968

Główny Specjalista ds. informatyki

Tomasz Rybiński

25

748510967

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Magdalena Sobańska

Małgorzata Magoń

 

 

20

748510963

Pomoc administracyjna ds. leśnictwa

Łukasz Meljon

30

748510964

Inspektor ds. Inwestycji miejskich

Inspektor ds. Inwestycji miejskich

Marta Kielar

Grzegorz Warszczuk

28

748510959

Specjalista ds. remontu mieszkaniowego zasobu gminy i ochrony środowiska

Piotr Wojnowski

15

748510965

Samodzielny referent  ds. zarządzania cmentarzem  komunalnym

Marek Piniek

26

748510966

P. Wojnowski