Link do postępowania OEL.271.1.2.2024 na Platformie eZamawiający Gminy Jedlina-ZdrójZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024.BZP 00048431.01 z dnia 18.01.2024r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.01.2024r.
Odpowiedzi na pytania z 29.01.2024r.
Zawiadomienie Nr 1 o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ