W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczeń

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczeń 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości  17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • ważny dowód osobisty- do wglądu

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego Urzędu  Stanu Cywilnego lub drogą pocztową na adres Urzędu Stanu Cywilnego. Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą- przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Opłaty

  • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu- 22 zł
  • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu- 33 zł
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby- 24 zł
  • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego- 17 zł

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU itp.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m. in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Termin załatwienia sprawy

Złożenie wniosku osobiście- od ręki

Po złożeniu wniosku drogą pocztową- do 7 dni roboczych jeżeli Urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli Urząd nie posiada księgi stanu cywilnego. Termin liczony od dnia daty wpływu wniosku do Urzędu.

UWAGA! Możliwe jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie dotychczasowych przepisów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj. najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r.

(Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz 1741 z późn. zm.)

Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2224, z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Załączniki

Powiadom znajomego