W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

Miejsce złożenia wniosku
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.Karta informacyjna przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 pkt  5 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Raport – rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko2.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205 zł, a za jej przeniesienie na rzecz innej osoby 105 zł.
Termin załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnień od organów ochrony środowiska określonych w art. 77 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.
Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Miejskiej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy

Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przydatne druki

 Nie dotyczy

Sporządził:  M. Kielar

Powiadom znajomego