W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Miejsce załatwienia sprawy  
                                                                             
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Załączniki do wniosku:
  • potwierdzona kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające iż, pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz przygotowanie pedagogiczne;
  • potwierdzona kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  • potwierdzona kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • potwierdzona kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdanie egzaminu przez młodocianego.
  • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Opłaty

 Opłata skarbowa:
 1) bez opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA
Odwołania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
Przydatne druki

Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2021, poz.  735)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 1082 )
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018, poz. 2010 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.   w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) 
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 743), 
DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
 1) w przypadku nauki zawodu:
a) 8.081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; Przy krótszym wypłata proporcjonalna.
 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
Kwoty dofinansowania, określone w ust. 2, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
UWAGI

Wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Załączniki

Powiadom znajomego