W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacaniu należności czynszowych pieniężnych


Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Budżetu  – pokój nr 2.

Forma załatwienia sprawy

Porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności albo pismo o odmowie zawarcie porozumienia w spłacie wierzytelności.

Dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości czynszowych wraz z uzasadnieniem.

Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz  innych należności i otrzymywanych świadczeń(kserokopie).

Pisemne informacje dotyczące posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe).

Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach  finansowych (kredyty, pożyczki, inne)

Wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki z apteki itp.).

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w przypadku konieczności uzyskania opinii Urzędu Ochrony Konkurencji- do 14 dni po otrzymaniu ww. opinii.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju lub na konto nr 67102050950000560200112532.

Tryb odwoławczy

Brak

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

·       Analiza zadłużenia.

W     W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w razie konieczności-opinia Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Podstawowe akty prawne

Podstawa prawna Nr XXXVII/191/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlina-Zdrój lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawionych.

Dodatkowe informacje

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia:

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

- zaświadczeń o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielenia pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku  kalendarzowego, w którym występiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,

Informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

-formularza informacji , którego wzór zawiera załącznik Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez ubiegające o pomoc de minimis (Dz.U.10.53.311),

-pełnomocnictwo-jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej właścicieli lub prokurenta).


Powiadom znajomego