W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej  oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem w/w państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2.Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Dokumenty wymagane do załatwiania sprawy

1.Formularz – zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

 Do wglądu:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- kartę pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany)

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

- ważny dokument podróży,

- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

-dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.

2.Formularz – zgłoszenie pobytu czasowego

Do wglądu:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członowego Unii Europejskiej

- wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,

- kartę pobytu lub,

- zezwolenie na pobyt czasowy lub,

- zezwolenie na pobyt stały lub,

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub,

-decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Cudzoziemiec i członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

-ważny dokument podróży,

-ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się

Opłaty

17 zł za wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

  • "Zgłoszenie pobytu stałego”
  • "Zgłoszenie pobytu czasowego”

Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

Sporządził: A.Markiewicz-Polonieska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane