W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego


 

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3.

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 4. Wymeldowania z pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się,
 7. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • Wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Opłaty

 

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie z pobytu czasowego działa przez pełnomocnika),

17 zł – za wydanie zaświadczenia

 

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

Podstawowe akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Sporządził: A. Markiewicz-Polonieska

Załączniki

Powiadom znajomego