W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Zameldowanie na pobyt stały

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 4 - Biuro Obsługi Klienta.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

1.     Osoba, która  przebywa  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego  lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.

3.     W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

4.     Zameldowania dokonuje się osobiście bądź przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5.     Osoba dokonując zameldowania na pobyt stały przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

6.     Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy

Do zameldowania potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony druk  Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • Pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik)
  • udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Z chwilą zgłoszenia się do Referatu.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Przydatne druki

 

Formularz "Zgłoszenia pobytu stałego”

 

Podstawowe akty prawne

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego