W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Wymeldowanie w drodze decyzji administarcyjnej

 
 
 
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – pokój nr 3
Sposób załatwienia sprawy
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania w stosunku do osoby, która:
 • bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
 • podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego z uwzględnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania.
 • dowód osobisty,
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) i oświadczenie najemcy.
 • załączniki (np. wyrok rozwodowy, wyrok orzekający eksmisję).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
 • Opłatę skarbową za wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania - 10 zł.
 • Decyzję umarzającą postępowanie lub wydawaną w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. I, kol. 4, pkt. 53 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 201r r. poz. 783 z późn. zm.)
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem organu gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych.
Przydatne druki
Brak.
Podstawowe akty prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane