Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1615
Kierownictwo urzędu 583
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 463
ZPZ.271.1.2.2019 387
Statut Urzędu Miasta 347
Ewidencja zabytków 294
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 291
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 283
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 278
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 227
Skargi i wnioski 221
Młodszy Referent 213
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 197
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 194
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 189
Udostępnienie informacji publicznej 187
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 181
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 174
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 174
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 172
Zbiór aktów prawa miejscowego 145
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 144
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 139
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 132
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 131
Plan na rok 2018 130
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 127
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2018-2020”. 126
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 123
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 122
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 121
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 114
Nabór wniosków - sport 107
REJESTR 107
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 105
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 100
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn. Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. 100
Petycja Nr 2/2018 96
„Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, tłuczeń, piasek, itp.),pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej dla Gminy Jedlina-Zdrój” 95
Wykaz nr 40/2018 95
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój 92
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Jedlina-Zdrój 92
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 84
Wykaz Nr 43/2018 84
Zaproszenie do złożenia propozycji ofert na zamówienie pn.;"Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych" 82
Wykaz Nr. 36/2018 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 81
50% bonifikaty od opłaty rocznej 80
Wykaz nieruchomości 80
Wykaz Nr 42/2018 79
Plan postępowań na 2019 r. 77
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 641
Zarządzenie nr 22/2018 115
Zarządzenie nr 18/2018 113
Zarządzenie nr 17/2018 111
Zarządzenie nr 21/2018 107
Zarządzenie nr 13/2018 106
Zarządzenie nr 14/2018 102
Zarządzenie nr 9/2018 56
Sprawozdanie 54
Zarządzenie nr 11/2018 53
Zarządzenie nr 12/2018 53
Zarządzenie nr 1/2018 52
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 48
Zarządzenie nr 10/2018 47
Zarządzenie nr 6/2018 47
Zarządzenie nr 5/2018 45
Zarządzenie nr 3/2018 44
Zarządzenie nr 7/2018 42
Zarządzenie nr 8/2018 41
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 949
Oświadczenia majątkowe za 2017 259
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 179
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 164
Uchwała nr XLIII/262/18 135
Skład Rady w kadencji 2014-2018 118
Uchwała nr XLII/256/18 107
Uchwała nr XLIII/261/18 93
Uchwała nr XLII/257/18 88
Uchwała nr XLII/253/18 83
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 80
Uchwała nr II/8/18 71
Uchwała nr XLII/255/18 68
Uchwała nr XLIII/260 68
Uchwała nr XLII/254/18 64
Komisja Spraw Społecznych 61
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 61
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 61
Skład Rady w kadencji 2010-2014 61
Uchwała nr XLII/251/18 61
Uchwała nr XLII/252/18 61
XLI/246/18 57
XXXVII/223/17 57
XLI/250/18 56
XXXVII/220/17 56
XXXVIII/233/18 56
Uchwała nr XLIV/265/18 56
XXXVII/219/17 56
XXXIX/237/18 55
Skład Rady w kadencji 2002-2006 55
XXXIX/238/18 55
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 54
Uchwała nr II/10/18 54
Uchwała nr XLIII/259/18 54
XLI/248/18 53
XXXVIII/229/18 53
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 53
XL/241/18 52
XXXVIII/226/18 52
Komisja Rewizyjna 52
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 52
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 52
Uchwała nr XLI/249/18 52
Uchwała nr XXXVI/215/17 52
XL/243/18 51
XXXVII/225/17 51
Uchwała nr II/9/18 51
XL/240/18 50
XL/242/18 50
Uchwała nr II/12/18 50
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2018 302
Statut Miasta 294
2018 rok 182
Infomacje dotyczące wyborów 126
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 85
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 71
OSTRZEŻENIE Nr 12 68
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 67
Prognoza nr 25818/2018 67
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 67
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 66
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 63
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 62
2017 rok 61
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 61
OSTRZEŻENIE Nr 11 60
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 60
Komunikaty TKW 53
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 53
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 51
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 49
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 48
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 48
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 47
OSTRZEŻENIE Nr 30 47
Strategia Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2020 47
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 47
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 45
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 45
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 45
Głosowanie korespondencyjne 44
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 43
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 43
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 43
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 43
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 42
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 42
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Z dnia 18 września 2014 r. 42
Pomoc publiczna w 2009 roku 42
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 41
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 41
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 41
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 41
Pomoc publiczna w 2008 roku 41
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 41
Aktualizacja Informacji Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 września 2018r. 40
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 40
Pomoc publiczna w 2007 roku 40
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 619

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij