Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1323
Kierownictwo urzędu 437
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 384
Statut Urzędu Miasta 271
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 257
Ewidencja zabytków 218
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 211
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 202
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 173
Skargi i wnioski 160
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 160
Młodszy Referent 154
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 150
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 138
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 135
Udostępnienie informacji publicznej 133
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2018-2020”. 126
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 123
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 120
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 120
Plan na rok 2018 112
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 110
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 104
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 104
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 104
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 103
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 100
Zbiór aktów prawa miejscowego 93
Nabór wniosków - sport 88
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 83
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 81
Wykaz nr 40/2018 79
REJESTR 76
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 74
Oddanie w dzierżawę nieruchomości przy Placu Zwycięstwa (za numerem 4) 72
„Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, tłuczeń, piasek, itp.),pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej dla Gminy Jedlina-Zdrój” 70
Petycja Nr 2/2018 69
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 67
Nieruchomość położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej (za numerem 23) 67
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0330 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 192,67 m2 ul. Henryka Sienkiewicza 66
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój 66
50% bonifikaty od opłaty rocznej 63
Wykaz Nr 43/2018 60
Wykaz nr 35/2018 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 12 lipca 2018 r. do 2 sierpnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 58
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Jedlina-Zdrój 58
Wykaz nieruchomości 57
Wykaz Nr. 36/2018 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 56
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 55
Wykaz Nr 42/2018 55
Konsultacje projektu uchwały - program współpracy 52
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 533
Zarządzenie nr 17/2018 82
Zarządzenie nr 18/2018 80
Zarządzenie nr 22/2018 80
Zarządzenie nr 13/2018 78
Zarządzenie nr 21/2018 75
Zarządzenie nr 14/2018 71
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 35
Sprawozdanie 35
Zarządzenie nr 11/2018 35
Zarządzenie nr 9/2018 35
Zarządzenie nr 1/2018 34
Zarządzenie nr 12/2018 33
Zarządzenie nr 5/2018 30
Zarządzenie nr 7/2018 29
Zarządzenie nr 6/2018 28
Zarządzenie nr 8/2018 28
Zarządzenie nr 10/2018 27
Zarządzenie nr 3/2018 27
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 765
Oświadczenia majątkowe za 2017 218
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 155
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 133
Uchwała nr XLII/256/18 97
Uchwała nr XLIII/262/18 87
Skład Rady w kadencji 2014-2018 81
Uchwała nr XLIII/261/18 73
Uchwała nr XLII/257/18 70
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 61
Uchwała nr XLII/253/18 61
Uchwała nr XLII/255/18 52
Uchwała nr XLII/252/18 49
Uchwała nr XLII/254/18 49
Uchwała nr XLIII/260 49
XXXVII/220/17 46
XLI/246/18 44
Uchwała nr XLII/251/18 43
XLI/250/18 42
Skład Rady w kadencji 2010-2014 42
Komisja Spraw Społecznych 41
XXXVII/223/17 40
XXXVIII/226/18 40
Komisja Rewizyjna 40
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 40
XXXVII/219/17 40
Uchwała nr XLIV/265/18 39
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 38
Uchwała nr II/8/18 38
XLI/248/18 37
XXXVIII/233/18 37
XXXIX/238/18 37
XL/242/18 36
XL/243/18 36
XXXIX/237/18 36
XXXVIII/229/18 36
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 36
Uchwała nr XXXVI/215/17 35
XL/240/18 34
XL/241/18 34
XXXVII/225/17 34
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 34
Skład Rady w kadencji 2002-2006 34
XXXVII/221/17 34
XL/245/18 33
XXXVII/222/17 33
XXXVII/224/17 33
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 33
Uchwała nr XLI/249/18 33
Uchwała nr XLIII/259/18 33
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2018 236
Statut Miasta 195
2018 rok 136
Infomacje dotyczące wyborów 108
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 57
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 56
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 48
OSTRZEŻENIE Nr 12 48
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 48
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 47
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 46
Prognoza nr 25818/2018 45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 44
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 43
2017 rok 41
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 41
OSTRZEŻENIE Nr 11 38
Strategia Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2020 35
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 33
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 32
Komunikaty TKW 31
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 30
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 30
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 29
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 28
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 28
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 28
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 28
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 28
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 28
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 27
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 27
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 27
Głosowanie korespondencyjne 26
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Z dnia 18 września 2014 r. 26
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 26
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 26
Pomoc publiczna w 2008 roku 26
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26
Aktualizacja Informacji Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 września 2018r. 25
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 25
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 25
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 25
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 25
Pomoc publiczna w 2006 roku 25
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 25
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 24
Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej 24
Pomoc publiczna w 2007 roku 24
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij