Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3723
Kierownictwo urzędu 1769
ZPZ.271.1.2.2019 1370
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 1244
Ewidencja zabytków 998
„Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców” 716
Informacja 683
Statut Urzędu Miasta 641
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 636
Skargi i wnioski 627
Udostępnienie informacji publicznej 595
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 588
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 533
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 518
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju" . 498
Wykaz nr 52/2019 492
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 467
Statut Urzędu Miasta 466
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” 465
Podatki i opłaty lokalne 2019 r. 457
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”. 447
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 437
Młodszy Referent 436
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 418
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 415
„Zakup energii elektrycznej”. 415
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 408
Plan postępowań na 2019 r. 403
Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju 397
Zbiór aktów prawa miejscowego 381
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 379
REJESTR 377
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 374
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 373
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 365
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 354
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 349
"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury." 344
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 344
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 341
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 341
50% bonifikaty od opłaty rocznej 336
Uzdrowiskowy Szklak Turystyczno-Rekreacyjny - Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju” (dz. nr 44/12 obręb Jedlina-Zdrój). 335
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 324
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 323
Wykaz nr 33/2018r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 315
Wykaz nieruchomości 311
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 302
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 283
Petycja Nr 2/2018 277
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1847
Zarządzenie nr 22/2018 343
Zarządzenie nr 13/2018 319
Zarządzenie nr 17/2018 316
Zarządzenie nr 21/2018 316
Zarządzenie nr 18/2018 314
Zarządzenie nr 14/2018 311
Zarządzenie nr 7/2018 160
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 153
Zarządzenie nr 5/2018 145
Zarządzenie nr 9/2018 145
Zarządzenie nr 1/2018 142
Zarządzenie nr 11/2018 142
Zarządzenie nr 10/2018 139
Zarządzenie nr 12/2018 139
Zarządzenie nr 3/2018 137
Zarządzenie nr 6/2018 133
Zarządzenie nr 8/2018 130
Sprawozdania Burmistrza Miasta za 2019 rok 88
Zarządzenie nr 56/2019 88
Zarządzenie nr 65/2019 84
Zarządzenie nr 68/2019 84
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 80
Zarządzenie nr 34/2018 80
Zarządzenie nr 67/2019 79
Zarządzenie nr 58/2019 78
Zarządzenie nr 62/2019 78
Zarządzenie nr 61/2019 77
Zarządzenie nr 63/2019 77
Zarządzenie nr 57/2019 76
Zarządzenie nr 60/2019 76
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za 2018 rok 75
Zarządzenie nr 70/2019 75
Zarządzenie nr 55/2019 74
Zarządzenie nr 64/2019 74
Zarządzenie nr 59/2019 73
Zarządzenie nr 66/2019 72
Zarządzenie nr 54/2018 69
Zarządzenie nr 47/2019 68
Zarządzenie nr 53/2018 67
Zarządzenie nr 3/2019 66
Zarządzenie nr 37/2019 66
Zarządzenie nr 54/2019 66
Zarządzenie nr 27/2019 65
Zarządzenie nr 36/2019 65
Zarządzenie nr 53/2019 65
Zarządzenie nr 23/2019 64
Zarządzenie nr 1/2019 63
Zarządzenie nr 16/2019 63
Zarządzenie nr 20/2019 62
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1766
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 474
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 420
Oświadczenia majątkowe za 2017 406
Uchwała nr XLIII/262/18 364
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 352
Skład Rady w kadencji 2014-2018 262
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 261
Drapich Maria- oświadczenie złożone na początek kadencji 2018-2023 254
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 253
Iwona Kupiec-Darmetko - Oświadczenie majątkowe za 2018r. 234
Biziewska-Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 225
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 216
Uchwała nr III/16/18 214
Uchwała nr XLIV/265/18 212
Uchwała nr XLIII/261/18 203
Leszek Orpel - Burmistrz Miasta - Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2018-2023 202
Flis Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 200
Górnicki Jerzy- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 195
Skład Rady w kadencji 2018-2023 192
Joanna Fornalska - Kierownik OPS - Oświadczenie majątkowe za 2018r. 187
Uchwała nr XLII/256/18 187
Uchwała nr XLII/253/18 186
Biziewska- Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 185
Kubiak Robert- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 183
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 178
Uchwała nr II/8/18 177
Skład Rady w kadencji 2010-2014 176
Uchwała nr III/18/18 176
Komisja Uzdrowiskowa 174
XLI/250/18 173
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 172
Uchwała nr XLIII/260 172
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 171
XL/242/18 170
Uchwała nr II/10/18 170
XXXVII/223/17 169
Ilczuk Marek- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 169
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 169
Leszek Orpel - Burmistrz Miasta - Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 169
Uchwała nr XLIII/259/18 168
Uchwała nr XI/64/19 167
Uchwała nr II/9/18 166
Uchwała nr XLII/257/18 165
Katarzyna Lepis - Dyrektor MSP - Oświadczenie majątkowe za 2018r. 164
Komisja Spraw Społecznych 164
Uchwała nr II/11/18 164
XLI/246/18 162
Komisja Spraw Gospodarczych 162
Klimek Przemysław- oświadczenie majtkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 161
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 769
Budżet 2018 606
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 557
2018 rok 446
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 427
Ewidencja zabytków 247
Infomacje dotyczące wyborów 244
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 225
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 219
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 216
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 214
Prognoza nr 25818/2018 209
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 200
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 199
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 196
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 194
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 192
OSTRZEŻENIE Nr 11 192
OSTRZEŻENIE Nr 12 191
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 190
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 187
Komunikaty TKW 184
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 184
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 182
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 182
Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 182
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 173
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 172
Głosowanie korespondencyjne 169
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 168
Pomoc publiczna w 2009 roku 167
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 167
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 166
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 166
Pomoc publiczna w 2008 roku 166
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 165
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 164
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 163
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 162
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 161
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 160
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 159
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 158
OSTRZEŻENIE Nr 30 157
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 156
Strategia Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2020 156
UCHWAŁA NR XXI/136/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju. 156
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 155
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 154
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 154
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1729

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij