Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3257
Kierownictwo urzędu 1329
ZPZ.271.1.2.2019 1249
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 963
Ewidencja zabytków 623
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 528
Skargi i wnioski 491
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 490
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 474
Udostępnienie informacji publicznej 457
Statut Urzędu Miasta 433
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 421
Statut Urzędu Miasta 407
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju" . 400
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 386
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 372
Młodszy Referent 366
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 353
„Zakup energii elektrycznej”. 351
Zbiór aktów prawa miejscowego 345
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 337
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”. 332
Plan postępowań na 2019 r. 332
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 328
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 327
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 313
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 296
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 295
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 294
Wykaz nr 33/2018r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 291
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 286
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 282
Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju 281
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 281
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 279
Podatki i opłaty lokalne 2019 r. 276
REJESTR 268
"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury." 264
50% bonifikaty od opłaty rocznej 264
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 264
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 261
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 245
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 231
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 227
Petycja Nr 2/2018 226
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 220
Plan na rok 2018 215
Wykaz nieruchomości 207
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 202
Rejestr uchwał Rady Miasta kadencja 2018-2023 202
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1346
Zarządzenie nr 22/2018 265
Zarządzenie nr 13/2018 249
Zarządzenie nr 21/2018 247
Zarządzenie nr 17/2018 244
Zarządzenie nr 18/2018 242
Zarządzenie nr 14/2018 241
Zarządzenie nr 7/2018 125
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 118
Zarządzenie nr 1/2018 118
Zarządzenie nr 9/2018 117
Zarządzenie nr 10/2018 115
Zarządzenie nr 5/2018 115
Zarządzenie nr 12/2018 113
Zarządzenie nr 11/2018 112
Zarządzenie nr 3/2018 109
Zarządzenie nr 6/2018 106
Zarządzenie nr 8/2018 100
Zarządzenie nr 65/2019 47
Zarządzenie nr 56/2019 46
Zarządzenie nr 68/2019 46
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 44
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za 2018 rok 44
Zarządzenie nr 57/2019 44
Zarządzenie nr 53/2018 43
Zarządzenie nr 61/2019 43
Zarządzenie nr 62/2019 43
Zarządzenie nr 63/2019 43
Zarządzenie nr 67/2019 43
Sprawozdania Burmistrza Miasta za 2019 rok 42
Zarządzenie nr 58/2019 42
Zarządzenie nr 60/2019 42
Zarządzenie nr 37/2019 41
Zarządzenie nr 47/2019 41
Zarządzenie nr 70/2019 41
Zarządzenie nr 16/2019 40
Zarządzenie nr 2/2019 40
Zarządzenie nr 34/2018 40
Zarządzenie nr 55/2019 40
Zarządzenie nr 59/2019 40
Zarządzenie nr 3/2019 39
Zarządzenie nr 64/2019 39
Zarządzenie nr 1/2019 38
Zarządzenie nr 20/2019 38
Zarządzenie nr 23/2019 38
Zarządzenie nr 55/2018 38
Zarządzenie nr 66/2019 38
Zarządzenie nr 27/2019 37
Zarządzenie nr 53/2019 37
Zarządzenie nr 54/2018 37
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1478
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 423
Oświadczenia majątkowe za 2017 362
Uchwała nr XLIII/262/18 333
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 300
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 298
Skład Rady w kadencji 2014-2018 212
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 202
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 186
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 186
Uchwała nr XLIII/261/18 174
Uchwała nr III/16/18 167
Uchwała nr XLIV/265/18 165
Uchwała nr XLII/256/18 164
Biziewska-Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 159
Drapich Maria- oświadczenie złożone na początek kadencji 2018-2023 158
Uchwała nr XLII/253/18 158
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 154
Uchwała nr II/8/18 148
Uchwała nr III/18/18 147
Skład Rady w kadencji 2010-2014 146
Uchwała nr XLIII/260 145
Iwona Kupiec-Darmetko - Oświadczenie majątkowe za 2018r. 143
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 142
Uchwała nr XLII/257/18 142
Górnicki Jerzy- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 141
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 141
XXXVII/223/17 140
Flis Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 140
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 140
Uchwała nr XLIII/259/18 140
Uchwała nr II/10/18 138
Uchwała nr II/9/18 138
XL/242/18 136
Komisja Spraw Społecznych 136
Komisja Uzdrowiskowa 136
XLI/250/18 135
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 133
Uchwała nr II/11/18 133
XLI/246/18 132
XXXVIII/229/18 132
XXXVIII/233/18 132
Komisja Spraw Gospodarczych 131
XL/240/18 129
XXXIX/237/18 127
Skład Rady w kadencji 2002-2006 127
Uchwała nr II/12/18 127
Leszek Orpel - Burmistrz Miasta - Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2018-2023 126
Biziewska- Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 124
Uchwała nr XI/64/19 123
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 647
Budżet 2018 532
2018 rok 389
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 320
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 297
Infomacje dotyczące wyborów 210
Prognoza nr 25818/2018 174
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 166
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 164
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 161
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 160
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 157
OSTRZEŻENIE Nr 11 156
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 155
OSTRZEŻENIE Nr 12 153
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 152
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 151
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 151
Komunikaty TKW 148
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 148
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 140
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 137
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 137
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 136
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 136
Pomoc publiczna w 2008 roku 134
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 133
Głosowanie korespondencyjne 132
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 132
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 132
Pomoc publiczna w 2009 roku 132
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 131
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 131
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 131
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 130
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 128
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 126
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 126
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 125
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 124
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 123
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 123
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 122
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 122
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 121
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 120
OSTRZEŻENIE Nr 30 120
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 119
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 118
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 118
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1337

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij