Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2660
ZPZ.271.1.2.2019 1051
Kierownictwo urzędu 1024
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 782
Ewidencja zabytków 529
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 486
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 414
Statut Urzędu Miasta 407
Skargi i wnioski 375
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 357
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 340
Udostępnienie informacji publicznej 333
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 331
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 324
Zbiór aktów prawa miejscowego 307
Młodszy Referent 303
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 293
„Zakup energii elektrycznej”. 283
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 255
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 252
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 251
Statut Urzędu Miasta 248
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju" . 247
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 247
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 243
Plan postępowań na 2019 r. 242
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 241
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 231
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 230
50% bonifikaty od opłaty rocznej 223
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 218
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 218
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 216
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 212
REJESTR 211
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 200
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 195
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 191
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 188
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”. 185
Plan na rok 2018 182
Petycja Nr 2/2018 179
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 165
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 164
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn. Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. 160
Nabór wniosków - sport 159
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 158
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Jedlina-Zdrój 156
„Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, tłuczeń, piasek, itp.),pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej dla Gminy Jedlina-Zdrój” 154
Podatki i opłaty lokalne 2019 r. 147
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1074
Zarządzenie nr 22/2018 195
Zarządzenie nr 13/2018 191
Zarządzenie nr 17/2018 183
Zarządzenie nr 21/2018 177
Zarządzenie nr 14/2018 175
Zarządzenie nr 18/2018 174
Zarządzenie nr 1/2018 93
Zarządzenie nr 7/2018 91
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 89
Zarządzenie nr 9/2018 89
Zarządzenie nr 11/2018 88
Zarządzenie nr 10/2018 85
Zarządzenie nr 12/2018 84
Zarządzenie nr 3/2018 84
Zarządzenie nr 6/2018 82
Zarządzenie nr 5/2018 81
Zarządzenie nr 8/2018 76
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za 2018 rok 14
Zarządzenie nr 34/2018 14
Zarządzenie nr 56/2019 13
Zarządzenie nr 57/2019 13
Zarządzenie nr 65/2019 13
Zarządzenie nr 61/2019 12
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 11
Zarządzenie nr 16/2019 11
Zarządzenie nr 47/2019 11
Zarządzenie nr 53/2018 11
Zarządzenie nr 54/2018 11
Zarządzenie nr 55/2019 11
Zarządzenie nr 59/2019 11
Zarządzenie nr 60/2019 11
Zarządzenie nr 63/2019 11
Zarządzenie nr 64/2019 11
Zarządzenie nr 77/2018 11
Zarządzenie nr 1/2019 10
Zarządzenie nr 2/2019 10
Zarządzenie nr 20/2019 10
Zarządzenie nr 23/2019 10
Zarządzenie nr 24/2018 10
Zarządzenie nr 25/2018 10
Zarządzenie nr 27/2019 10
Zarządzenie nr 28/2019 10
Zarządzenie nr 3/2019 10
Zarządzenie nr 30/2019 10
Zarządzenie nr 32/2019 10
Zarządzenie nr 37/2019 10
Zarządzenie nr 55/2018 10
Zarządzenie nr 56/2018 10
Zarządzenie nr 62/2018 10
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1215
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 377
Oświadczenia majątkowe za 2017 322
Uchwała nr XLIII/262/18 293
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 256
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 236
Skład Rady w kadencji 2014-2018 170
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 158
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 142
Uchwała nr XLIII/261/18 138
Uchwała nr XLII/256/18 137
Uchwała nr XLII/253/18 126
Uchwała nr XLIV/265/18 125
Uchwała nr XLII/257/18 115
Uchwała nr II/8/18 113
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 111
Uchwała nr III/16/18 109
Skład Rady w kadencji 2010-2014 108
Uchwała nr XLIII/260 108
Uchwała nr III/18/18 105
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 104
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 103
XXXVII/223/17 102
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 102
XLI/250/18 101
Biziewska-Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 101
Komisja Uzdrowiskowa 101
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 101
Uchwała nr II/10/18 100
XXXVIII/233/18 99
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 99
Uchwała nr XLIII/259/18 98
XL/242/18 97
XLI/246/18 97
XXXVIII/229/18 97
Komisja Spraw Społecznych 97
Uchwała nr II/11/18 97
XL/240/18 96
XXXIX/237/18 96
Uchwała nr II/9/18 96
Uchwała nr XLII/251/18 95
Uchwała nr XLII/254/18 95
Uchwała nr XLII/255/18 95
Komisja Spraw Gospodarczych 94
Skład Rady w kadencji 2002-2006 93
Uchwała nr II/12/18 93
Drapich Maria- oświadczenie złożone na początek kadencji 2018-2023 92
Uchwała nr XLII/252/18 92
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 91
XXXVII/220/17 90
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 550
Budżet 2018 475
2018 rok 333
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 205
Infomacje dotyczące wyborów 176
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 167
Prognoza nr 25818/2018 130
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 121
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 119
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 119
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 117
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 117
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 116
OSTRZEŻENIE Nr 12 115
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 114
OSTRZEŻENIE Nr 11 111
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 110
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 109
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 109
Komunikaty TKW 106
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 106
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 105
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 101
Pomoc publiczna w 2008 roku 101
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 100
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 98
Głosowanie korespondencyjne 96
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 96
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 95
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 94
Pomoc publiczna w 2009 roku 93
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 92
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 92
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 92
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 91
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 91
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 90
OSTRZEŻENIE Nr 30 90
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 89
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 89
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 89
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 88
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 87
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 87
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 87
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 87
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 85
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 84
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 83
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 82
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1067

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij