Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2331
ZPZ.271.1.2.2019 970
Kierownictwo urzędu 884
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 691
Ewidencja zabytków 456
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 435
Statut Urzędu Miasta 387
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 377
Skargi i wnioski 321
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 315
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 304
Udostępnienie informacji publicznej 295
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 289
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 275
Młodszy Referent 273
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 268
Zbiór aktów prawa miejscowego 262
„Zakup energii elektrycznej”. 255
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 235
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 229
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 221
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 206
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 206
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 206
50% bonifikaty od opłaty rocznej 205
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 201
Plan postępowań na 2019 r. 201
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 198
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 197
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 193
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 192
REJESTR 182
Statut Urzędu Miasta 182
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 175
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 173
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 173
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 170
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 169
Plan na rok 2018 166
Petycja Nr 2/2018 155
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 146
Nabór wniosków - sport 140
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn. Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. 139
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Jedlina-Zdrój 139
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 137
„Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, tłuczeń, piasek, itp.),pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej dla Gminy Jedlina-Zdrój” 134
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój 127
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2018-2020”. 126
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 126
Wykaz nr 40/2018 125
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 894
Zarządzenie nr 13/2018 165
Zarządzenie nr 22/2018 159
Zarządzenie nr 17/2018 158
Zarządzenie nr 14/2018 156
Zarządzenie nr 21/2018 154
Zarządzenie nr 18/2018 150
Sprawozdanie 83
Zarządzenie nr 1/2018 78
Zarządzenie nr 11/2018 76
Zarządzenie nr 9/2018 76
Zarządzenie nr 10/2018 71
Zarządzenie nr 12/2018 71
Zarządzenie nr 7/2018 69
Zarządzenie nr 5/2018 68
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 67
Zarządzenie nr 3/2018 64
Zarządzenie nr 6/2018 64
Zarządzenie nr 8/2018 60
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1095
Oświadczenia majątkowe za 2017 307
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 294
Uchwała nr XLIII/262/18 245
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 228
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 213
Skład Rady w kadencji 2014-2018 155
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 126
Uchwała nr XLII/256/18 125
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 121
Uchwała nr XLIII/261/18 119
Uchwała nr XLII/253/18 105
Uchwała nr XLII/257/18 104
Uchwała nr XLIV/265/18 99
Uchwała nr II/8/18 97
Uchwała nr XLIII/260 95
Skład Rady w kadencji 2010-2014 94
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 90
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 90
XLI/250/18 86
Komisja Uzdrowiskowa 86
Uchwała nr II/10/18 86
Uchwała nr III/18/18 86
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 86
Uchwała nr XLII/255/18 86
XLI/246/18 85
Uchwała nr XLII/254/18 85
XXXVII/223/17 84
Komisja Spraw Społecznych 84
Uchwała nr III/16/18 83
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 82
XXXIX/237/18 81
XXXVIII/233/18 81
Uchwała nr II/9/18 81
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 81
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 80
Uchwała nr II/12/18 80
Uchwała nr XLII/251/18 80
Uchwała nr XLII/252/18 80
XL/242/18 79
XXXVIII/229/18 79
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 79
Skład Rady w kadencji 2002-2006 79
Uchwała nr XLIII/259/18 79
Uchwała nr II/11/18 78
XL/240/18 77
Komisja Spraw Gospodarczych 77
XXXVIII/226/18 76
XXXVII/220/17 75
XL/245/18 74
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 464
Budżet 2018 435
2018 rok 295
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 165
Infomacje dotyczące wyborów 159
Prognoza nr 25818/2018 109
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 106
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 103
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 100
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 99
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 99
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 98
OSTRZEŻENIE Nr 11 97
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 96
OSTRZEŻENIE Nr 12 96
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 95
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 95
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 91
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 88
Komunikaty TKW 87
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 86
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 86
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 83
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 83
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 81
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 81
Głosowanie korespondencyjne 78
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 78
Pomoc publiczna w 2008 roku 77
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 76
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 75
OSTRZEŻENIE Nr 30 75
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 74
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 74
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 73
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 72
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 72
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 72
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 71
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 71
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 71
Pomoc publiczna w 2009 roku 71
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 70
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 70
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 70
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 69
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 68
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 68
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 68
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 931

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij