Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3589
Kierownictwo urzędu 1510
ZPZ.271.1.2.2019 1312
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 1095
Ewidencja zabytków 898
„Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców” 620
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 556
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 550
Skargi i wnioski 549
Udostępnienie informacji publicznej 517
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 501
Statut Urzędu Miasta 495
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 470
Statut Urzędu Miasta 449
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju" . 444
Wykaz nr 52/2019 411
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 407
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 406
Młodszy Referent 398
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 391
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”. 389
„Zakup energii elektrycznej”. 387
Plan postępowań na 2019 r. 377
Podatki i opłaty lokalne 2019 r. 372
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 366
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 360
Zbiór aktów prawa miejscowego 360
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 354
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 343
Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju 340
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 330
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 316
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 315
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 314
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 313
50% bonifikaty od opłaty rocznej 312
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 309
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 306
REJESTR 306
Wykaz nr 33/2018r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 300
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 297
"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury." 293
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” 287
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 280
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 273
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 262
Wykaz nieruchomości 261
Petycja Nr 2/2018 249
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 248
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 243
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1549
Zarządzenie nr 22/2018 296
Zarządzenie nr 13/2018 277
Zarządzenie nr 21/2018 273
Zarządzenie nr 17/2018 272
Zarządzenie nr 14/2018 269
Zarządzenie nr 18/2018 268
Zarządzenie nr 7/2018 141
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 131
Zarządzenie nr 1/2018 130
Zarządzenie nr 5/2018 130
Zarządzenie nr 9/2018 129
Zarządzenie nr 10/2018 126
Zarządzenie nr 11/2018 126
Zarządzenie nr 12/2018 126
Zarządzenie nr 3/2018 123
Zarządzenie nr 6/2018 119
Zarządzenie nr 8/2018 113
Sprawozdania Burmistrza Miasta za 2019 rok 65
Zarządzenie nr 56/2019 65
Zarządzenie nr 65/2019 65
Zarządzenie nr 68/2019 60
Zarządzenie nr 34/2018 59
Zarządzenie nr 57/2019 59
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 58
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za 2018 rok 58
Zarządzenie nr 62/2019 58
Zarządzenie nr 63/2019 58
Zarządzenie nr 55/2019 57
Zarządzenie nr 60/2019 56
Zarządzenie nr 61/2019 56
Zarządzenie nr 67/2019 56
Zarządzenie nr 70/2019 56
Zarządzenie nr 58/2019 55
Zarządzenie nr 59/2019 55
Zarządzenie nr 64/2019 55
Zarządzenie nr 3/2019 53
Zarządzenie nr 47/2019 53
Zarządzenie nr 53/2018 53
Zarządzenie nr 66/2019 53
Zarządzenie nr 37/2019 52
Zarządzenie nr 1/2019 50
Zarządzenie nr 16/2019 50
Zarządzenie nr 53/2019 50
Zarządzenie nr 2/2019 49
Zarządzenie nr 23/2019 49
Zarządzenie nr 54/2018 49
Zarządzenie nr 54/2019 49
Zarządzenie nr 20/2019 48
Zarządzenie nr 27/2019 48
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1524
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 443
Oświadczenia majątkowe za 2017 383
Uchwała nr XLIII/262/18 348
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 344
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 320
Uchwała nr Nr XIV/86/2019 267
Skład Rady w kadencji 2014-2018 235
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 224
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 218
Drapich Maria- oświadczenie złożone na początek kadencji 2018-2023 207
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 202
Uchwała nr III/16/18 192
Biziewska-Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 191
Uchwała nr XLIV/265/18 188
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 187
Uchwała nr XLIII/261/18 187
Iwona Kupiec-Darmetko - Oświadczenie majątkowe za 2018r. 184
Uchwała nr XLII/256/18 173
Uchwała nr XLII/253/18 169
Flis Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 165
Górnicki Jerzy- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 162
Uchwała nr II/8/18 161
Uchwała nr III/18/18 161
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 159
Skład Rady w kadencji 2010-2014 159
Uchwała nr XLIII/260 158
Leszek Orpel - Burmistrz Miasta - Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2018-2023 156
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 156
XXXVII/223/17 154
Komisja Uzdrowiskowa 154
Uchwała nr XLII/257/18 154
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 153
XL/242/18 152
Uchwała nr XLIII/259/18 152
XLI/250/18 151
Biziewska- Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 151
Uchwała nr II/10/18 151
Uchwała nr II/9/18 151
Komisja Spraw Społecznych 149
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 148
Skład Rady w kadencji 2018-2023 148
Uchwała nr II/11/18 146
XLI/246/18 144
XXXVIII/229/18 144
Komisja Spraw Gospodarczych 144
XXXVIII/233/18 143
Kubiak Robert- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 143
Skład Rady w kadencji 2002-2006 141
XL/240/18 140
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 705
Budżet 2018 560
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 423
2018 rok 410
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 354
Infomacje dotyczące wyborów 221
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 195
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 192
Prognoza nr 25818/2018 188
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 184
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 176
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 175
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 175
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 175
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 174
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 173
OSTRZEŻENIE Nr 11 171
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 169
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 168
Ewidencja zabytków 167
OSTRZEŻENIE Nr 12 166
Komunikaty TKW 165
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 163
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 157
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 154
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 152
Głosowanie korespondencyjne 149
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 149
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 149
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 148
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 147
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 147
Pomoc publiczna w 2008 roku 147
Pomoc publiczna w 2009 roku 147
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 146
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 145
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 143
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 142
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 141
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 141
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 141
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 139
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 138
OSTRZEŻENIE Nr 30 137
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 136
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 136
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 134
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 133
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 132
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 132
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij