Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2939
ZPZ.271.1.2.2019 1182
Kierownictwo urzędu 1157
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 857
Ewidencja zabytków 570
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 501
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 433
Skargi i wnioski 427
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 418
Statut Urzędu Miasta 417
Udostępnienie informacji publicznej 379
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 368
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 355
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 349
Młodszy Referent 330
Zbiór aktów prawa miejscowego 325
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju" . 321
Statut Urzędu Miasta 316
„Zakup energii elektrycznej”. 312
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 309
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 289
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 280
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 278
Wykaz nr 33/2018r. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 277
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 274
Plan postępowań na 2019 r. 273
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 272
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 269
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 266
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 261
„Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”. 254
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 246
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 245
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 238
50% bonifikaty od opłaty rocznej 238
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 238
REJESTR 236
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 229
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 216
"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Jedlina-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury." 215
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 207
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 207
Podatki i opłaty lokalne 2019 r. 200
Petycja Nr 2/2018 199
Plan na rok 2018 197
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 183
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 179
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 179
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn. Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. 178
Nabór wniosków - sport 172
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1210
Zarządzenie nr 22/2018 226
Zarządzenie nr 13/2018 218
Zarządzenie nr 17/2018 210
Zarządzenie nr 18/2018 206
Zarządzenie nr 21/2018 202
Zarządzenie nr 14/2018 201
Zarządzenie nr 7/2018 105
Zarządzenie nr 1/2018 104
Zarządzenie nr 9/2018 102
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 100
Zarządzenie nr 10/2018 99
Zarządzenie nr 11/2018 99
Zarządzenie nr 12/2018 98
Zarządzenie nr 5/2018 97
Zarządzenie nr 3/2018 95
Zarządzenie nr 6/2018 92
Zarządzenie nr 8/2018 86
Zarządzenie nr 56/2019 27
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za 2018 rok 26
Zarządzenie nr 57/2019 26
Zarządzenie nr 16/2019 25
Zarządzenie nr 34/2018 25
Zarządzenie nr 65/2019 25
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 24
Zarządzenie nr 23/2019 24
Zarządzenie nr 47/2019 24
Zarządzenie nr 53/2018 24
Zarządzenie nr 61/2019 24
Zarządzenie nr 62/2019 24
Zarządzenie nr 20/2019 23
Zarządzenie nr 3/2019 23
Zarządzenie nr 55/2019 23
Zarządzenie nr 59/2019 23
Zarządzenie nr 63/2019 23
Zarządzenie nr 1/2019 22
Zarządzenie nr 2/2019 22
Zarządzenie nr 37/2019 22
Zarządzenie nr 55/2018 22
Zarządzenie nr 58/2019 22
Zarządzenie nr 60/2019 22
Zarządzenie nr 67/2019 22
Zarządzenie nr 32/2019 21
Zarządzenie nr 45/2019 21
Zarządzenie nr 54/2018 21
Zarządzenie nr 56/2018 21
Zarządzenie nr 64/2019 21
Zarządzenie nr 68/2019 21
Zarządzenie nr 77/2018 21
Sprawozdania Burmistrza Miasta za 2019 rok 20
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1309
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 395
Oświadczenia majątkowe za 2017 339
Uchwała nr XLIII/262/18 313
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 275
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 269
Skład Rady w kadencji 2014-2018 186
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 179
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 162
Uchwała nr XLIII/261/18 158
Uchwała nr XLII/256/18 150
Uchwała nr XLII/253/18 142
Uchwała nr XLIV/265/18 142
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 141
Uchwała nr III/16/18 138
Biziewska-Stanik Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 131
Uchwała nr XLIII/260 129
Uchwała nr XLII/257/18 127
Skład Rady w kadencji 2010-2014 126
Uchwała nr II/8/18 125
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 124
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 122
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 122
Drapich Maria- oświadczenie złożone na początek kadencji 2018-2023 121
XXXVII/223/17 120
Uchwała nr III/18/18 120
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 119
Uchwała nr XLIII/259/18 119
XL/242/18 116
XLI/250/18 116
Komisja Uzdrowiskowa 115
XLI/246/18 114
XXXVIII/233/18 114
Górnicki Jerzy- oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 114
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 114
Uchwała nr II/10/18 114
Uchwała nr II/9/18 114
XXXIX/237/18 112
XXXVIII/229/18 112
Uchwała nr II/11/18 112
Flis Katarzyna- oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 111
Komisja Spraw Społecznych 111
XL/240/18 110
Uchwała nr II/12/18 110
Komisja Spraw Gospodarczych 108
Uchwała nr XLII/251/18 108
Uchwała nr XLII/254/18 108
Uchwała nr XLII/255/18 108
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 106
Skład Rady w kadencji 2002-2006 106
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 589
Budżet 2018 496
2018 rok 361
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 242
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 222
Infomacje dotyczące wyborów 192
Prognoza nr 25818/2018 145
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 138
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 136
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 135
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 134
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 134
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 133
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 131
OSTRZEŻENIE Nr 12 131
OSTRZEŻENIE Nr 11 128
Komunikaty TKW 126
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 126
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 123
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 122
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 118
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 118
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 118
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 117
Pomoc publiczna w 2008 roku 116
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 112
Głosowanie korespondencyjne 111
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 111
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 111
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 111
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 110
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 108
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 108
Pomoc publiczna w 2009 roku 108
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 107
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 107
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 107
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 106
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 104
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 104
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 103
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 102
OSTRZEŻENIE Nr 30 102
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 101
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 101
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 101
UCHWAŁA NR XXXII/197/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju 101
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 100
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. 97
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 97
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 1200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij