Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 05.04.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2012
ZPZ.271.1.2.2019 916
Kierownictwo urzędu 747
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jedlina Zdrój 590
Statut Urzędu Miasta 371
Ewidencja zabytków 367
Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 367
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych". 331
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 296
Skargi i wnioski 277
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 259
Ogłaszenie o nabórze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds ochrony śrdowiska i infrastruktury miejskiej 249
Młodszy Referent 248
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej 248
Udostępnienie informacji publicznej 248
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”, obejmująca: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa dz. nr 291 obręb Jedlinka; ul. Zbigniewa Herberta dz. nr 678/18 obręb Jedlina-Zdrój oraz zjazd do tartaku dz. nr 445 obręb Jedlina-Zdrój”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza Nr 116364D obręb Kamieńsk”. 227
Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. 217
Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 208
„Zakup energii elektrycznej”. 206
Zbiór aktów prawa miejscowego 206
Udzielenie Gminie Jedlina-Zdrój długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych). 202
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 184
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz sprzątanie chodników i ulic wraz z poboczami w Gminie Jedlina-Zdrój”. 176
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 174
Podinspektor ds ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój 173
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 171
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji 168
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2014-2018 162
„Udrożnienie potoku Jedlina wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”. 151
KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ W CELU REALIZACJI PROGRAMU MIESZKANIOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” W JEDLINIE-ZDROJU 151
Plan na rok 2018 149
Plan postępowań na 2019 r. 146
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 145
50% bonifikaty od opłaty rocznej 144
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 143
REJESTR 142
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju 136
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju z oddziałami Gimnazjum przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2018/2019”. 133
Petycja Nr 2/2018 129
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i terenów komunalnych miasta Jedlina-Zdrój, w latach 2018-2020”. 126
Nabór wniosków - sport 126
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn. Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój”. 121
Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy Jedlina-Zdrój 117
„Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich (cement, tłuczeń, piasek, itp.),pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej dla Gminy Jedlina-Zdrój” 116
Terminarz udzielania ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju w roku 2018 113
Wykaz nr 40/2018 110
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój 109
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17 obręb Kamieńsk). 106
Zaproszenie do złożenia propozycji ofert na zamówienie pn.;"Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych" 105
Wykaz Nr. 36/2018 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 100
Statystyki strony Burmistrz miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 794
Zarządzenie nr 17/2018 144
Zarządzenie nr 13/2018 143
Zarządzenie nr 22/2018 141
Zarządzenie nr 18/2018 136
Zarządzenie nr 21/2018 136
Zarządzenie nr 14/2018 131
Sprawozdanie 67
Zarządzenie nr 11/2018 66
Zarządzenie nr 9/2018 66
Zarządzenie nr 1/2018 65
Zarządzenie nr 10/2018 60
Zarządzenie nr 12/2018 60
Archiwum sprawozdań od 12-2014r. do 05-2018r. 55
Zarządzenie nr 6/2018 55
Zarządzenie nr 7/2018 55
Zarządzenie nr 3/2018 54
Zarządzenie nr 5/2018 53
Zarządzenie nr 8/2018 52
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodnicząca Rady Miasta 1026
Oświadczenia majątkowe za 2017 285
Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie 198
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 198
Uchwała nr XLIII/262/18 193
Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych kadencja 2018-2023 174
Skład Rady w kadencji 2014-2018 138
Uchwała nr XLII/256/18 116
Uchwała nr XLIII/261/18 104
Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 102
Ogłoszenie o Sesji w dniu 27.12.2018r. o godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju 98
Uchwała nr XLII/257/18 96
Uchwała nr XLII/253/18 95
Uchwała nr II/8/18 86
Uchwała nr XLIII/260 83
Skład Rady w kadencji 2010-2014 78
Uchwała nr XLIV/265/18 78
Uchwała nr XLII/255/18 77
Komisja Uzdrowiskowa kadencja 2014-2018 75
Uchwała nr XLII/254/18 75
Uchwała nr II/10/18 74
Komisja Spraw Społecznych 72
Uchwała nr II/9/18 72
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/264/18 72
XLI/246/18 71
XLI/250/18 70
XXXVII/223/17 70
XXXVIII/233/18 70
Uchwała nr XLII/251/18 70
Uchwała nr XLII/252/18 70
Komisja Spraw Społecznych kadencja 2014-2018 69
Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 31 stycznia 2019r. , godz.15:30 68
XXXIX/237/18 67
Uchwała nr Uchwała nr XLIV/263/18 67
XL/240/18 66
XXXVIII/226/18 66
XXXVIII/229/18 66
Komisja Uzdrowiskowa 66
Skład Rady w kadencji 2002-2006 66
Uchwała nr II/12/18 66
Uchwała nr XLIII/259/18 66
Komisja Rewizyjna kadencja 2014-2018 65
Uchwała nr III/18/18 65
XL/242/18 64
XXXVII/220/17 64
Ogłoszenie o II Sesji w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14,00 w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju w Sali Orła Białego 64
Uchwała nr II/11/18 63
XXXIX/238/18 63
XL/243/18 62
XXXVII/225/17 62
Statystyki strony Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta 376
Budżet 2018 375
2018 rok 234
Infomacje dotyczące wyborów 142
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój 128
Prognoza nr 25818/2018 88
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 85
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 84
OSTRZEŻENIE Nr 12 83
Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych 82
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 82
Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój 82
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:38 dnia 29.07.2018 82
OSTRZEŻENIE Nr 11 80
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 78
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 77
Uchwała Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój 74
UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 73
Komunikaty TKW 72
UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 71
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju 69
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 68
2017 rok 67
Majątek część tabelaryczna (2008 r.) 65
Uchwała Nr XVI/73/91 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 3 października 1991 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Jedlina-Zdrój - perspektywa 2005 rok 65
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 63
Głosowanie korespondencyjne 61
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 61
OSTRZEŻENIE Nr 30 61
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2003 r. 60
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dia 26 września 2018r. 60
4. Stowarzyszenie Miast Polskich 59
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 59
Pomoc publiczna w 2009 roku 59
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 58
Strategia Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2020 58
Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 58
Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r. 57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2018 r. 56
Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój 56
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 56
Pomoc publiczna w 2008 roku 56
Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 56
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 listopada 2014r. 55
Majątek - część tabelaryczna (2007 r.) 55
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24 55
Majątek - część tabelaryczna (2006 r.) 54
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 54
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 54
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 53
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 791

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij