Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Kontrole zewnętrzne - 2017 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontrole zewnętrzne - 2017 r

Lp.

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Organ kontrolujący

Data wszczęcia sprawy

Data zakończenia sprawy

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Kontrola prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

16.01.2017

20.01.2017

Protokół z kontroli z  zaleceniami

Na wniosek

BOS.077.132.2016

1.12.2016

1a.

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (za okres 1.01.2015-31.12.2015)

Wojewoda Dolnośląski

31.03.2017

03.04.2017

Wystąpienie pokontrolne

Na wniosek

Zawiadomienie o kontroli

22.03.2017


1b.

Kontrola doraźna na miejscu projektu nr RDPS.06.01.00-02-005/09-03 pn.”Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap II” w okresie trwałości projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

16.02.2017

4.09.2017

Informacja pokontrolna i Autokorekta nie podpisana przez Gminę

Na wniosek


16.02.2017


2.

Kontrola zadania „Zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Jedliny-Zdroju”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych

30.03.2017

30.03.2017

Protokół z kontroli

Na wniosek

Upoważnienie Nr 5/2017 z dn. 16.03.17

16.03.2017

3.

Ocena stanu sanitarno-technicznego przystanków komunikacji publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

06.04.2017

06.04.2017

Protokół kontroli

Nr 95/HK/17

Na wniosek

Upoważnienie nr 1/15

6.04.2017


4.

Ocena stanu sanitarno-technicznego Promenady Uzdrowiskowej i Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-RekreacyjnegoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

10.05.2017

10.05.2017

Protokół kontroli

Nr 125/HK/17

Nr 126/HK/17

Na wniosek

Upoważnienie 11/15

10.05.2017


4A.

Kontrola projektu nr RDPS.03.04.04-02-0008/16 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój” (kontrola w siedzibie IPAW na dokumentach)

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

10.04.2017


Informacje pokontrolne -3 szt. z 10.05.2017

25.09.2017,

19.10.2017


Na wniosek

DKO.441.47.2017

10.04.2017


5.

Kontrola prawidłowości, zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

12.06.2017

22.06.2017

Protokół kontroli

 

Na wniosek

BOS.077.58.2017

04.05.2017

6.Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw ul. Kłodzkiej, Moniuszki, Al. Niepodległości w Jedlinie-Zdroju

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

14.06.2017

14.06.2017

Protokół kontroli

Nr 170/HK/17


Na wniosek

Upoważnienie Nr 11/15

14.06.2017


7.


Ocena stanu sanitarno-technicznego parkingów przy uzdrowisku oraz przy ul. Wałbrzyskiej w Jedlinie-Zdroju

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

14.06.2017

14.06.2017

Protokół kontroli z zaleceniami

Nr 168/HK/17

Nr 169/HK/17


Na wniosek

Upoważnienie Nr 1/15

14.06.2017

7A.

Kontrola zdrowotności roślin w Parku Północnym

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

10.08.2017

10.08.2017

Protokół z kontroli

Na wniosek

Upoważnienie z Nr 27/16 z 1.09.2016

 1.09.2016


8.

Kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116387 D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju w ramach PROW 2014-2020”


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

30.08.2017

30.08.2017

Raport z czynności  kontrolnych

Na wniosek

Upoważnienia Nr 1 i Nr4 z 30.11.2016

30.11.2016


9.

Kontrola zadania polegającego na usuwaniu azbestu z Gminy Jedlina-Zdrój

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych

15.09.2017

15.09.2017

Protokół kontroli


Na wniosek

Upoważnienia                         Nr 31/2017 z 5.09.17


5.09.2017


10.

Kontrola realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami na organizowanie i finansowanie robót publicznych, prac społecznie użytecznych


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

12.10.2017

12.10.2017

Notatki z wizytacji

Na wniosek

KA-012-264/16

KA-012-255/16


10.10.2017


10.A

Kontrola dot. prawidłowości zamówień publicznych w ramach projektu nr RDPS.03.03.04-02-0025/16 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

(Kontrola na dokumentach)

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

07.09.2017

24.11.2017

Informacja pokontrolna z 4.10.17 r. i z dnia 24.11.17r. brak zaleceń

Na wniosek

DKO.442.92.2017 ED/AS

07.09.2017


11.Ocena stanu sanitarno-technicznego ustępu publicznego przy ul. Południowej oraz Cmentarza komunalnego


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

12.10.2017

12.10.2017

Protokół kontroli z zaleceniami

Nr 296/HK/17

Nr 297/HK/17


Na wniosek

Upoważnienie 11/15

12.10.2017

12.Kontrola Rejestru Wyborców

Delegatura  Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

15.11.2017

15.11.2017

Protokół kontroli


Na wniosek

Upoważnienie 12/2017

3.11.2017

13.

Realizacja zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście                 Jedlina-Zdrój”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych

17.11.2017

17.11.2017

Protokół kontroli

 

Na wniosek

Upoważnienie 54/17

26.10.2017

14.

Pismo w sprawie przygotowania dokumentacji do kontroli RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

04.12.2017

22.12.2017


Na wniosek


04.12.17


15.

Kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych kierowanych przez Sąd 

Kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

15.12.2017

15.12.2017

Brak sprawozdania

Na wniosek


15.12.2017

16.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFROW w zakresie płatności o nr referencyjnym 001/001/65151-UM100006/16/01.                     (ul. Włościańska)


Ministerstwo finansów

19.12.2017


Podsumowanie ustaleń

Na wniosek

Upoważnienie z dnia MF/DAS/WPR/419/2017

27.10.2017

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij