W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego

XML

Treść

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4 

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

    Osoba ubiegająca się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składa do Burmistrza Miasta wniosek.

    Osoby spełniające kryteria określone w uchwale Nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój wpisywane są do wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu.

      Burmistrz Miasta sporządza i podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój wymieniony wykaz w terminie do 31 grudnia każdego roku.

      Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje oddanie w najem wolnych lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy

 Wniosek o najem lokalu powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
  • uzasadnienie wniosku;
  • opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej potwierdzony przez właściciela nieruchomości;
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • oświadczenie o stanie majątkowym
  • oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego  do lokalu wykorzystywanego na cele mieszkalne położonego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój lub na terenie miejscowości pobliskiej.

Termin załatwienia sprawy

     O sposobie rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnioskodawcy informowani są na piśmie w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Opłaty

     Wniosek nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

     Odwołanie od decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnosi się do Burmistrza Miasta w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji.

Przydatne druki

     Wzór wniosku o najem lokalu dostępny w pokoju nr 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Podstawowe akty prawne

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U, z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami),
  • uchwała Nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane