W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Przyznanie dofinansowania pracodwacom kosztów kształcenia pracownika młodocianego

XML

Treść

Miejsce załatwienia sprawy  
                                                                             
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Załączniki do wniosku:
  • potwierdzona kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające iż, pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  • potwierdzona kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  • potwierdzona kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • potwierdzona kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdanie egzaminu przez młodocianego.
Opłaty

 Opłata skarbowa:
 1) bez opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA
Odwołania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Wałbrzych ul. Dmowskiego nr 22) za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
Przydatne druki

Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 1502 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 ze zm.)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
 1) w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania, określone w ust. 2, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.
UWAGI

Wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane